Arhiviranje GMAILArhiviranje elektronske pošte na GMAIL


Izdelava rezervnih kopiji ( backup ) je edini učinkovit način varovanja pred izgubo podatkov . Tudi pri GMAIL izgube podatkov ne morejo povsem preprečiti in vedno obstaja možnost, da zaradi vdora v račune ali zaradi tehnične napake uporabniki izgubijo svojo pošto. Čeprav pri GMAIL podatke na strežnikih redno arhivirajo in iz rezervnih kopiji povrnejo izgubljeno elektronsko pošto, popolne varnosti ne morejo zagotoviti. Če na strežnikih med sporočili hranite pomembne vsebine, je priporočljivo, da postavite svoj sistem izdelavo rezervnih kopiji.

V nadaljevanju članka sta opisana dva načina shranjevanja pošte na lokalni računalnik. V prvem kopiranje opravlja program za elektronsko pošto, npr. OUTLOOK, WINDOWS MAIL ali THUNDERBIRD, v drugem pa arhiviranje opravi program GMAIL BACKUP. V obeh primerih so podatki shranjeni na dveh mestih : na strežniku GMAIL in na disku lokalnega računalnika.

Primer sporočila, ki ga razpošljejo »pirati«, ko vdrejo v GMAIL račun :Kaj je potrebno nastaviti, da se pošta shranjuje tudi na lokalnem računalniku ?
Najprej preverite, če je GMAIL nastavljen za uporabo POP in IMAP. Kako ga omogočiti, preberite tukaj !
Preverite tudi, če imate nastavljen delujoč "OBNOVITVENI EMAIL ". Po napaki ali vdoru v Gmail račun se pogosto izgubi tudi geslo. Sistem GMAIL na vašo zahtevo posreduje novo geslo na "OBNOVITVENI EMAIL" .
Glede na to, za katero možnost kopiranja pošte se boste odločili, preberite navodila 1, 2 ali 3.


1. Uporaba programa za elektronsko pošto in sinhronizacija pošte z IMAP

GMAIL-u dodate nove možnosti in hkrati poskrbite za varovanje pošte, če se odločite za uporabo enega od programov za elektronsko pošto. Uporabite tistega, ki vam najbolj odgovarja ali je že nameščen na vašem računalniku. ( npr. OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS, WINDOWS MAIL, THUNDERBIRD ….). Prednost takšnega načina dela je, da pošto lahko pregledujete, pripravljate in oblikujete tudi, ko ni povezave z internetom ter da za pripravo in oblikovanje uporabljate katerikoli urejevalnik (npr. WORD ) in ne le vmesnik GMAIL.

Pri uprabi IMAP se ohranijo vse prednosti, ki jih GMAIL ponuja mobilnim uporabnikom. Podatki med računalnikom in spletnim strežnikom so namreč sinhronizirani in se obnovijo ob vsakem zagonu programa ter ob kliku na gumb POŠLJI / PREJMI. Tako so vsa sporočila, tudi poslana, shranjena na dveh lokacijah in nevarnost izgube je precej manjša.
Več o IMAP...

Navodila za nastavitev IMAP povezave v programih :

OUTLOOK EXPRESS
WINDOWS MAIL
OUTLOOK 2003
OUTLOOK 2007
THUNDERBIRD 3
Navodilo za nastavitev IMAP odjemalca
Drugo


2. Uporaba programa za elektronsko pošto in kopiranje s POP

Delovanje je na videz podobno kot pri uporabi IMAP protokola, le da ni sinhronizacije.
Vsa prejeta sporočila se prenesejo in shranijo na GMAIL strežniku in na lokalnem računalniku, poslana sporočila pa le tam, kjer so bila ustvarjena. Tudi brisanje sporočil ni sinhronizirano in se izvaja na vsaki lokaciji posebej. POP protokol omogočajo vsi programi za elektronsko pošto, zato uporabite tistega, ki vam najbolj odgovarja ali je že nameščen na vašem računalniku.
Več o POP ...

Navodilo za nastavitev POP odjemalca


3. Kopiranje pošte z GMAIL BACKUP

Gmail Backup je preprost program za prepis sporočil na lokalni računalnik.
S klikom na povezavo prenesete namestitveno datoteko na lokalni računalnik in ko se program namesti, za zagon uporabljate ikono na namizju.
Ob zagonu vpišete podatke za prijavo v GMAIL račun, izberete časovno obdobje sporočil za arhiviranje in mapo, v katero se sporočila shranijo. Prepis se začne ob pritisku na gumb BACKUP. Takrat se pošta prekopira v izbrano mapo na lokalnem disku, vsako sporočilo pa se shrani v samostojno datoteko vrste EML.

Spletna stran http://www.gmail-backup.com
Prenos namestitvene datoteke
Nobeden od opisanih programov ne arhivira samodejno. Sporočila se sinhronizirajo ali prepišejo le ob ročnem zagonu.
Več o arhiviranju elektronske pošte in drugih podatkov na računalniku si lahko preberete tukaj...